Karolinska Institutet förnyar sitt förlag

Publicerat 2015-02-18 11:58. Uppdaterat 2015-05-13 13:05

Bokutgivingen i Karolinska Institutet University Press AB, kommer från och med 1 april 2015 att överlåtas till Karolinska Institutet. Verksamheten har sedan 2005 drivits i KI:s Holdingbolag, men nu kommer marknadschefen Sofie Göransson att driva verksamheten vidare i Karolinska Institutets regi.

Sedan förlaget startades 2005 har en rad framgångsrika böcker publicerats, bland annat om folksjukdomar som diabetes, alzheimer och bröstcancer och om vitala organ som hjärtat, hjärnan och magen. Andra verk behandlar gränslandet mellan medicinsk, social och ekonomisk vetenskap. Karolinska Institutet vill nu satsa vidare för att än effektivare ta ansvar för den tredje uppgiften man har som medicinskt universitet.

- Det finns stort behov av att popularisera och sprida kännedom om de rön som görs inom forskning och undervisning, säger Christina Bostedt, kommunikationsdirektör vid Karolinska Institutet.
Som rådgivare och utredare under utvecklingsprocessen anlitas Lars Grahn, styrelseordförande i KIUP och tidigare vd för Bokförlaget Natur & Kultur.