Föreläsningar och seminarier

Workshop: Rovdjursförlag – Hur man undviker dem

2016-02-2609:00 till 10:00 Synapsen 1, universitetsbiblioteket, KI campus SolnaCampus Solna

För att finansiera publicering av artiklar tar många open access-förlag ut en avgift av författaren medan själva tillgången till artikeln är gratis för läsaren. Dessvärre har det i open access-rörelsens kölvatten dykt upp ett antal mindre nogräknade förlag vilka inte tar peer review-processen på allvar utan låter vilka artiklar som helst passera det redaktionella nålsögat, med enda syfte att komma åt författaravgifterna.

Workshoppen hålls i bibliotekets datorsal. Du får gärna ta med egen dator.

Vi anpassar språket på kursen till deltagarna, observera alltså att workshoppen kan komma att hållas på engelska.

► Läs mer och anmäl dig här