Föreläsningar och seminarier

Välkommen till öppet hus på Hagströmerbiblioteket!

2017-12-1510:00 till 16:00 Hagströmerbiblioteket, Haga Tingshus, Annerovägen 12.Annan

Visningar: kl. 10, 11, 13 och 15
Föredrag: kl. 10.30, 11.30 och 13.30
10.30 "Det fullständigaste medicinska läroverket i Norden": Karolinska Institutet 1810-1910.
Eva Åhrén.
11.30 KI:s krig: Vetenskap och politik på 1930- och 40-talen. Olof Ljungström.
13.30 Medicinväxter. Hjalmar Fors.

Under dagen har vi även bokförsäljning och serverar kaffe och kakor.

Varmt välkomna!

hagstromerlibrary.ki.se
Tel: 08-524 868 28