Annan

Promotionshögtid

2014-05-2317:00 Stockholm StadshusAnnan

Karolinska Institutet har sin Promotionshögtid i Stockholm Stadshus. Nya doktorer samt nya hedersdoktorer promoveras.

Ceremonin startar kl. 17.00 och efterföljs av en bankett med dans.

Endast för speciellt inbjudna gäster.

Contact person: Maria Lancella
Högtid