Föreläsningar och seminarier

Prisföreläsningar Sjöbergpriset

This page in English
2019-03-2915:00 till 17:00 Biomedicum, Solnavägen 9, SolnaCampus Solna

Den 29 mars 2019 hålls de officiella föreläsningarna av årets Sjöbergpristagare på Karolinska Institutet. 

Sjöbergpriset 2019 tilldelades cancerforskarna Dennis J. Slamon, University of California, Los Angeles och Brian J. Druker, Oregon Health & Science University, Portland, USA: ”för avgörande insatser vid den kliniska utvecklingen av målstyrd behandling, riktad mot cancercellers genetiska förändringar.”

Sjöbergpriset är ett årligt internationellt pris inom cancerforskning. Priset ges till forskare som på ett avgörande sätt bidragit till vår kunskap om sjukdomsmekanismer, riskfaktorer, behandling eller förebyggande av cancer. Föreläsningarna organiseras av Kungl. Vetenskapsakademien och Karolinska Institutet med stöd från Sjöbergstiftelsen.

Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för allmänheten och föranmälan krävs ej. Detta evenemang kommer att filmas och senare publiceras på www.kva.se/video.
 

Import to calendar

Länkar

Cancer och onkologiPris