Föreläsningar och seminarier

Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin

2019-03-0814:00 till 16:00 Wallenbergsalen, Nobel Forum, Nobels väg 1Campus Solna

Nu tar vi steget vidare efter #metoo med ett seminarium om hur svensk högskolesektor gemensamt kan förbättra arbets- och studiemiljön på våra lärosäten.


Se seminariet i efterhand via KI Play!

 

Under eftermiddagen kommer Vetenskapsrådet att presentera en ny internationell forskningsöversikt och Universitets- och högskolerådet delge erfarenheter från sitt regeringsuppdrag om att förebygga sexuella trakasserier.

I samband med detta lanserar Karolinska Institutet, KTH och Malmö universitet ett nytt forsknings- och samverkansprogram för att motverka sexuella trakasserier och förebygga genusbaserad utsatthet i svensk akademi. Vi ser fram emot möjligheten att utöka samverkan med andra lärosäten och hoppas på ett brett intresse i sektorn.

Målgrupper: Lärosätesledningar, ledningar vid sektors- och forskningsfinansierande myndigheter, forskare och sakkunniga inom området.

Inbjudan till seminarium

Seminariet är på svenska.

PÅ AGENDAN

 • Programmets initiativtagare hälsar välkommen
  Rektor Ole Petter Ottersen hälsar välkomna till Karolinska Institutet
  Dagens lansering öppnas av prorektor Karin Dahlman-Wright, Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet och Sigbritt Karlsson, rektor vid KTH 
 • Inledning
  Statsråd Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
 • Vetenskapsrådet: Sexuella trakasserier i akademin – en internationell forskningsöversikt
  Fredrik Bondestam, rapportförfattare
 • Universitets- och högskolerådet: Lärosätenas förebyggande arbete. Erfarenheter från UHR:s regeringsuppdrag
  Aleksandra Sjöstrand, utredare UHR
 • Presentation av forsknings- och samverkansprogrammet
  Karin Dahlman-Wright, prorektor Karolinska Institutet
 • Paneldiskussion med forskare och lärosätesledningar
  Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet
  Gisela Priebe, docent, Lunds universitet
  Anna Wahl, professor, vicerektor, KTH
  Daniel Lindblom, vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer
  Fredrik Bondestam, forskningssamordnare, Nationella sekretariatet för genusforskning
  Samtalet leds av Maja Lundqvist, Nationella sekretariatet för genusforskning
 • Mingel

Läs mer på prorektors blogg: Nu lanserar vi ett program mot sexuella trakasserier.

Contact person: Ulrika Helldén

Länkar

Jämställdhet