Föreläsningar och seminarier

Kirurgernas historia

2019-04-2518:00 till 21:00 Hagströmerbiblioteket, Haga Tingshus, Annerovägen 12, SolnaAnnanMHK

Kirurgins historia har skildrats i flera olika böcker. Kirurgernas historia har däremot aldrig blivit föremål för en samlad framställ- ning. Här berättas för första gången om kirurgerna som yrkeskår genom historien.

Det finns väl ingen nuförtiden som inte anser att kirurgerna är fullvärdiga och respekterade ledamöter av läkarkåren. Så har det emellertid inte alltid varit. Kirurgerna har genom århundradena kämpat hårt för att uppnå denna status.

Föredraget kommer att handla hur kirurgernas utbildning förändrats genom historien och hur de organiserat sig i olika sammanslutningar för att tillvarata gemensamma intressen. Läsaren får också stifta bekantskap med ett antal kirurger som presenteras i korta levnadsteckningar.

BO S. LINDBERG är pensionerad överläkare och författare till ett flertal medicin- historiska artiklar och böcker, bland annat Anders Fredrik Regnell: Läkare, botanist och donator (2011), Salomon Eberhard Henschen: En biografi (2013), Inte vid helt sunda vätskor: Gustav Vasa och hans söner ur ett medicinhistoriskt perspektiv (2017) och Peregrinatio medica ─ svenska medicinares studieresor i Europa 1600−1800 (2019).

 

HAGSTRÖMERBIBLIOTEKET HAGA TINGSHUS

Buss 57 (Sveavägen), Buss 515 (Odenplan) Hållplats: Haga Södra.

ANMÄLAN FÖRE 18 APRIL

Email: gertie.johansson@ki.se  –  Telefon: 08 5248 65 48

Förfriskningar serveras

Medlemmar inträde 130 kronor    Icke medlemmar 180 kronor

Contact person: Gertie JohanssonImport to calendar