Annan

Jubileumsvisning av Hagströmerbiblioteket för KI:S personal med 1:e bibliotekarie Hjalmar Fors

2017-11-2811:00 till 12:00 Hagströmerbiblioteket, Haga Tingshus, Annerovägen 12Annan

Visningen är gratis. Den som vill kan också efter visning delta i gemensam lunch (till självkostnadspris) på Haga Forum. 

Anmäl i så fall detta när du bokar, så ordnar
vi bord.

OBS! Begränsat antal platser:
Boka i god tid! 

 
Contact person: Gertie Johansson