Annan

Jubileumsvisning av Hagströmerbiblioteket för KI:s personal med 1:e bibliotekarie Hjalmar Fors

2017-10-2011:00 till 12:00 Hagströmerbiblioteket, Haga Tingshus, Annerovägen 12Annan

Visningen är gratis. Den som vill kan också efter visning delta i gemensam lunch (till självkostnadspris) på Haga Forum. Anmäl i så fall detta när du bokar, så ordnar vi bord. OBS! Begränsat antal platser: Boka i god tid!

Contact person: Gertie Johansson