Föreläsningar och seminarier

Föredrag: Tehandel och tesurrogat på 1700-talet

2018-03-2118:00 till 21:00 Hagströmerbiblioteket, Haga Tingshus, Annerovägen 12, SolnaAnnan

Under 1700­talet var handeln med kinesiskt te big business; Svenska ostindiska kom­paniet importerade tusentals ton med te, det mesta återexporterades för att sedan smugglas till Storbritannien. Samtidigt sökte svenska naturalhistoriker med Linné i spet­sen med ljus och lykta över surrogat till de kinesiska bladen. Föredraget handlar om hur dessa historier hänger ihop, hur handel, konsumtion och smak för nya varor ledde till ett utforskande av den inhemska naturen. 

HANNA HODACS är docent i historia vid högskolan i Dalarna. 2016 kom hon ut med en bok om den skandi­naviska ostindiska handeln med Kina (Silk and tea in the North. Scandinavian Trade and the Market for Asian Goods in Eighteenth-Century Europe, Palgrave 2016). Hodacs har också ägnat sig åt att forska om svensk natu­ralhistoria, senast i den nyss utkomna boken Linnaeus, natural history and circulation of knowledge, red. Hanna Hodacs, Kenneth Nyberg och Stéphane Van Damme (Oxford University Studies in the Enlightenment, 2018).

Hagströmerbiblioteket Haga Tingshus
Buss 57 (Sveavägen), Buss 515 (Odenplan), Hållplats Haga Södra
Anmälan före 15 mars
Email: gertie.johansson@ki.se  – Telefon: 08 524 865 48
Förfriskningar serveras
Medlemmar inträde 130 kronor
Icke medlemmar 180 kronor

VÄLKOMMEN!

Contact person: Gertie Johansson