Föreläsningar och seminarier

Föredrag: Om utgivningen av Carl von Linnés korrespondens

2018-05-1518:00 till 21:00 Hagströmerbiblioteket, Haga Tingshus, Annerovägen 12, SolnaAnnan

Brevet på bilden är från Linne till Abraham Bäck (1713-­1795) och daterat den 13 November 1761. Det tillhör Hagströmerbibliote­ket, MS:27:119 och har i den di­gitala utgåvan nr L2995. Det var inte känt när korrespondensen mellan Linne och Bäck publice­rades i Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (Stockholm, 1907­-1943). Denna dyra samling af Bref vore värd at göras public, som den innehåller många hundrade bref, uti hvilka afhandlas alt märkvärdigt, som upkommit ifrån 1735 till hans död. (Ur Vita Caroli Linnaei, III).

EVA NYSTRÖM är forskningsredaktör vid utgivningen av The Linnaean Correspondence, och ingår i styrelsen för Hagströmerbibliotekets vänner. 

Hagströmerbiblioteket Haga Tingshus
Buss 57 (Sveavägen), Buss 515 (Odenplan), Hållplats Haga Södra
Anmälan före 8 maj
Email: gertie.johansson@ki.se  – Telefon: 08 524 865 48
Förfriskningar serveras
Medlemmar inträde 130 kronor
Icke medlemmar 180 kronor

VÄLKOMMEN!

Contact person: Gertie Johansson