Föreläsningar och seminarier

Föredrag: Krokodiler, basilisker & tulpaner

2018-04-2518:00 till 21:00 Hagströmerbiblioteket, Haga Tingshus, Annerovägen 12, SolnaAnnan

1500-­talsmänniskan var inte lika bortskämd som vi är idag med att betrakta bilder, så Renässansens stora världsbeskrivningar och böcker om naturens rikedomar var rikt illustrerade, sålde bra och utkom i många upplagor. Bilder av djur, växter, främmande folkslag, och även monster var populära och kom att kopieras i mängder av böcker lång tid framöver. En bestseller blev Sebastian Münsters Cosmographia, 1544, som under de närmaste hundra åren utkom i över 25 upplagor med över 1500 fantasieggande träsnitt där flera också visade exotiska djur, monster och fabelväsen. Ovanligt är att dessa bilder av fa­belväsen också återkommer på kyrkbänkarna i några av de medeltida kyrkorna på Gotland direkt kopierade från böckerna. Varför har man målat dessa motiv i luthersk­evangeliska kyrkor, vars bildkonst hade ett tydligt religiöst syfte utformat av Luther själv? 

ANNA LANTZ arbetar på Hagströmerbiblioteket sedan 2009 och har skrivit en masteruppsats i konstveten­skap om bilderna i de gotländska kyrkorna under efterreformatorisk tid ca 1660 -­1710.

Hagströmerbiblioteket Haga Tingshus
Buss 57 (Sveavägen), Buss 515 (Odenplan), Hållplats Haga Södra
Anmälan före 19 april
Email: gertie.johansson@ki.se  – Telefon: 08 524 865 48
Förfriskningar serveras
Medlemmar inträde 130 kronor
Icke medlemmar 180 kronor

VÄLKOMMEN!

Contact person: Gertie Johansson