Annan

Donationsveckan uppmärksammas på Karolinska Institutet

This page in English
2016-10-1310:00 till 14:00 Berzelius väg 9, utanför Jöns Jacob restaurangCampus Solna

Torsdag den 13 oktober, under Donationsveckan, står donationsansvariga läkare och sjuksköterskor utanför Jöns Jacob Restaurang på campus Solna och informerar om donation av organ och vävnader.

I samband med den Europeiska donationsdagen uppmärksammas organ- och vävnadsdonation på flera ställen i Europa. I Sverige kommer lokala sjukhus, patientföreningar och ideella organisationer att anordna olika aktiviteter under Donationsveckan, som äger rum mellan 10 och 16 oktober.

Syftet med Donationsveckan är att öka kunskapen om organ- och vävnadsdonation och vikten av att ta ställning.

Läs mer på livsviktigt.se.

AkutsjukvårdTransplantation