Föreläsningar och seminarier

Dokumentera KS:s historia?

2015-05-1115:00 till 17:00 Aula Nanna SvartzKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Välkommen till ett möte med projektgruppen WiKiKS som ska dokumentera KS:s historia. Organiserat av KIs Kulturråd, Ingemar Ernberg, Bertil Hamberger, Jan Lindsten, Gunilla Bolinder, Håkan Eriksson, Torgny Svenberg, Björn Wiklund m fl.

Frågor? Kontakta ingemar.ernberg@ki.se

Contact person: Ingemar Ernberg
Alumn