Föreläsningar och seminarier

Anna Tunlid, Uppsala University: "Medical humanities: Possibilities and challenges in interdisciplinary collaboration"

2018-06-1114:00 till 16:00 MHK, Haga Tingshus, Annerovägen 12, SolnaAnnan

Seminarium i Medicinsk humaniora, våren 2018

Ett samarbete mellan Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE) och Medicinens historia och kulturarv (MHK).

Alla är välkomna!

Niklas Juth (niklas.juth@ki.se), CHE and Eva Åhrén (eva.ahren@ki.se), MHK

Contact person: Eva Åhrén