Skip to main content

Johanniterorden

Uppdrag: Besegra Stroke

Karolinska Institutet har av Johanniterorden i Sverige mottagit 2,3 miljon kronor till förmån för forskningsprojektet "Uppdrag: Besegra Stroke". Projektet leds och utförs av Karolinska Institutets världsledande forskare inom strokeområdet. Karolinska Institutets målsättning är att gemensamt med Hjärt-Lungfonden samla in 40 miljoner kr för att kunna förverkliga "Uppdrag: Besegra Stroke".

Ungefär 30 000 människor i Sverige drabbas varje år av stroke. 6 000 dör och av dem som överlever får många svårt att klara av det mest grundläggande i vardagen. Sjukdomen kostar samhället cirka 19 miljarder kronor per år. Insamlingen ger Karolinska Institutets forskare resurser att förbättra metoderna för att behandla stroke med målet att halvera antalet som dör och fördubbla antalet överlevande som klarar sig utan hjälp.