Internationaliseringsstrategi

KI har utvecklat en internationaliseringsstrategi för att underlätta prioriteringar och strategiska satsningar. Tre strategiska områden har identifierats där KI behöver utvecklas och en rad aktiviteter har redan initierats inom dessa områden.

Mål och strategier ska brytas ned i handlingsplaner inom respektive verksamhetsområde. Varje institution och avdelning vid KI kan bidra till att uppnå målen i strategin genom att själva identifiera aktiviteter inom den egna verksamheten. En rad aktiviteter i linje med strategin pågår säkert redan.

  1. Integrera ett internationellt synsätt i hela universitetets verksamhet.
  2. Utveckla strategiska allianser.
  3. Stärka KI:s varumärke internationellt
Internationellt