Innovationstävling inom idrott och hälsa

Publicerat 2015-03-10 09:50. Uppdaterat 2015-05-05 11:23
SHINE logo

Karolinska Institutet är en av medarrangörerna till Sveriges första innovationstävling inom området idrott och hälsa. Tävlingen, som går under namnet SHINE (Sport and health innovation, new thinking and entrepreneurship) är öppen för alla intresserade.

Årets tävling består av följande tre teman:

  • Nya ingångar till fysisk aktivitet
  • Återkoppling vid träning och tävling
  • Fysisk aktivitet vid kroniska sjukdomar

Deadline för inlämning av tävlingsbidrag är 30 juni. Under våren kommer det att arrangeras tre informationsmöten dit de som är intresserade av tävlingen kan komma och få inspiration och råd. Mötena kommer att hållas på GIH mellan 16-19; den 25/3, 16/4, 5/5.

Arrangörer av tävlingen är, förutom Karolinska Instituet, även GIH, KTH, SLL, Riksidrottsförbundet och Stockholms stad (m.fl).

Mer information om tävlingen och informationsmötena.

Länkar

EntreprenörskapInnovation