Skip to main content

I spåren av 90-talet

Töres Theorell skriver om folkhälsan, om vad som hände med vår hälsa efter det att en stärkt ekonomi varit prioriterat politiskt mål på 90-talet. Han skriver mot bakgrund av vad många undersökningar och forskningsrapporter säger och utifrån sin egen erfarenhet av att forska om stress och människor under fyrtio år.

I spåren av 1990-talets samhällsomvandling blev Sverige både lättare och svårare att leva i. Samhällsdebatten kom att bli inflammerad, anklagelser om fusk med sjukpenning och om bristande arbetsmoral kolliderade med halvkvävda utrop om svek mot det arbetande folket.

”Mycket var samhällspanik under de här åren. All den kunskap vi samlat tyder emellertid på att med rådslag, information och planering på alla nivåer hade hälsokonsekvenserna av 1990-talets kris inte blivit så omfattande. Med mera genomgripande planering hade man kunnat få fram bättre organisatoriska lösningar och bättre förändringsförlopp. Härigenom hade människor också kunnat förbereda sig bättre, fått vara delaktiga och mindre ofta blivit sjuka. ”skriver professor Töres Theorell.

Töres Theorell är professor i psykosocial miljömedicin, särskilt arbetsmedicin, vid Karolinska Institutet.

Recensioner

I denna informationsskrift beskriver läkare från Karolinska institutet symtom, utredning och behandling vid prostatacancer. Boken är främst avsedd för den intresserade allmänheten. Den är välskriven, innehållsrik och lättbegriplig. Ganska stort utrymme används för att diskutera PSA, prostataspecifikt antigen. PSA tas med ett enkelt blodprov och kan avslöja cancer i tidigt skede. Det har föreslagits att PSA rutinmässigt borde tas på alla män över 50 år. Tyvärr leder tidig diagnos ej alltid till bättre prognos och överlevnad och i texten diskuteras ingående fördelar och nackdelar med PSA. De senare åren har det kommit flera böcker om prostatacancer, de flesta skrivna av män som själva drabbats av sjukdomen. Detta är emellertid en neutral beskrivning av sjukdomen författad av några av landets främsta experter inom området. Den torde ha en stor målgrupp och kan varmt rekommenderas för läsning.

Lars Svensson BTJ

Fakta om boken

Bokens titel: I spåren av 90-talet

Författare: Töres Theorell

ISBN: 978-91-85565-01-6
Utgivningsdatum: september 2006
Sidor: 128

Denna bok finns inte i lager.