Skip to main content

Gunnar & Ingmar Jungners Stiftelse för Laboratoriemedicin

Gunnar & Ingmar Jungners Stiftelse för Laboratoriemedicin donerar 1 000 000 kronor till forskning vid Institutet för Miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet.

Stiftelsen har tidigare skänkt en utökad AMORIS- databas, till Institutet för Miljömedicin (IMM), inklusive 1 000 000 kronor för initiering av forskning baserad på Databasen.

Forskningsarbete med AMORIS-databasen har påbörjats under hösten 2013, med ett planerat avhandlingsarbete av ansvarig programmerare och statistiker för AMORIS-projektet

För att snarast kunna bredda databasens användning för ytterligare forskningsprojekt har man beslutat att Stiftelsens nya donation om 1 000 000 kronor reserveras för rekrytering av för ändamålet nödvändig specialistkompetens, främst inom programmering och statistik.