Skip to main content

Fredrik Lundberg

Forskning om hjärtklaffsjukdom

[2006-10-15] Forskare vid Karolinska Institutet (KI) ska i ett unikt projekt studera orsaker, komplikationer och behandling av vidgning av stora kroppspulsådern som ofta förekommer tillsammans med sjukdomar i aortaklaffen. Studien blir den största hittills i världen, och möjliggörs genom en privat donation av industrimannen Fredrik Lundberg.

Bicuspid aortaklaff innebär att klaffen mellan hjärtats vänstra kammare och stora kroppspulsådern (aorta) har två fickor eller kuspar istället för som normalt tre. Ofta leder denna missbildning till följdproblem som vidgning av stora kroppspulsådern, läckage eller förträngningar i klaffen. Komplikationer som i sin tur kräver hjärtkirurgisk operation. Patienter med normal så kallade tricuspid aortaklaff drabbas också av klaffrelaterade sjukdomar, men inte i så stor utsträckning som de med bicuspid aortaklaff.

Orsaken till varför så många människor föds med missbildad klaff är inte klarlagd. Inte heller vet man varför bara vissa av patienterna får problem med klaffen och stora kroppspulsådern. Det behövs även mer forskning kring hur dessa patienter ska opereras för bästa resultat. Forskarna lutar åt att så kallad klaffbesparande kirurgi, där klaffen rekonstrueras, är bättre än att byta ut klaffen helt och hållet. Något som de nu alltså ska undersöka närmare. Totalt kommer 600 patienter ingå i studien som är unik i sitt slag.

Projektet leds av professor Anders Franco-Cereceda, Sektionen för thoraxkirurgi och thoraxanestesiologi, KI. Övriga forskare är: professor Anders Hamsten och universitetslektor Per Eriksson, Enheten för aterosklerosforskning, KI, professor Kenneth Caidahl och docent Maria Eriksson, Sektionen för klinisk fysiologi, KI, samt docent Jan Liska, Thoraxkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Industrimannen Fredrik Lundberg bidrar med 18 miljoner till forskningsprojektet genom en privat donation. Fredrik Lundberg är via investmentbolaget som bär hans namn bland annat storägare i företag som Holmen, Hufvudstaden, Cardo och Industrivärden.

- Vi är överväldigade av hans generositet, som inte bara har betydelse för själva studien utan även för kompetensbevarandet inom Sverige. Det här projektet är unikt på så vis att vi kommer att titta på allt från genetiska orsaker till konsekvenser av olika operationsmetoder och eftervård, säger Anders Franco-Cereceda.