Skip to main content

Framtidens laboratorium

Framtidens laboratorium inkluderar ombyggnationer av Alfred Nobels Allé 8 (ANA8) och nya forskningshuset Neo. Miljöerna ska stimulera till kreativa möten och kunna anpassas till verksamheternas utveckling.

Framtidens laboratorium. Foto: Karolinska Institutet.

Framtidens laboratorium ska öka samverkan mellan hälso- och sjukvården, forskningen och utbildningen. Lokaler och utrustning kommer att fungera som gemensamma resurser vilket ska leda till ett effektivare utnyttjande. De nya lokalerna för experimentell forskning kommer tillsammans att ha en laboratorieyta för 700 till 800 personer.

Alfred Nobels Allé 8

ANA8. Skissbild: Respons arkitekter AB.På Alfred Nobels Allé 8 finns i dag en unik kombination av kliniknära forskningslaboratorier, undervisningslaboratorier, träningsklinik för tandläkarstuderande, undervisningslokaler, lärandemiljöer, institutionsadminis­tration, bibliotek och restaurang. En brist med den befintliga byggnaden är att verksamheterna är tydligt separerade och integration och samverkan mellan institutioner och olika verksamheter inte kan ske naturligt. Projektets syfte är att i de nya lokalerna integrera institutionerna för att stärka samverkan mellan verksamheterna.

Tanken bakom utvecklingen av Alfred Nobels Allé 8 är att skapa laboratorier utrus­tade för spetsforskning, med fokus på bland annat infektionsmedicin, hepatologi, gastro­enterologi, regenerativ medicin, endokrinologi och metabolism, där gränser mellan institutioner och kliniker rivs och forskare samverkar baserat på ett gemensamt forsk­ningsintresse. De nya lokalerna är i större utsträckning tillgängliga för studenter. Vissa funktioner, som delade seminarierum och speciallaboratorier, ska främja möten mellan studenter och forskare och skapa en miljö för samverkan.

Korta fakta ANA8

• Byggperiod: December 2013 till december 2018.

• Inflyttning: Slutet av 2018.

• Vi samverkar i nyrenoverade lokaler: Institutionen för laboratoriemedicin (LabMed), Center for Infectious Medicine (CIM), institutionen för odontologi (DENTMED) samt delar av institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC).

• Lokalyta: Cirka 9 000 kvadratmeter.

• Antal våningsplan: Ett och ett halvt våningsplan byggs om.

• Arkitekt: Respons/LINK.

Det nya forskningshuset Neo

Forskningshuset Neo. Skissbild: Tengbom.Forskningshuset Neo är byggt framför Karo­linska Universitetssjukhuset ovanpå besöks­garaget Medicinaren mellan Blickagången och Hälsovägen. Redan när garaget byggdes gjordes det med hänsyn till att en byggnad skulle uppföras ovanpå. En del av framtidens laboratorium ska även byggas direkt på marken.

Forskningshuset Neo kännetecknas av samverkan samt ett flexibelt och effektivt resursutnyttjande. Genom samverkan mellan experimentell och klinisk forskning skapas förutsättningar för framgångsrika, nydanande och gränsöverskridande forskningssamarbeten. Samverkan främjar även ett effektivt utnyttjande av gemensam infrastruktur, exempelvis dyrbar utrustning. Huset, förutom labo­ratoriemiljöer, rymmer två bokningsbara lärosalar, för 80 respektive 200 personer som baseras på konceptet för framtidens lärandemiljöer. Lokalerna i Neo är planerade för att kunna anpassas efter verksamheters kontinuerliga utveckling.

I Huddinge finns KTH:s högskole- och civil­ingenjörsutbildningar i medicinsk teknik som är ett samarbete med Karolinska Institutet och även Centrum för Teknik, Medicin och Hälsa, där KTH och Karolinska Institutet samverkar med Stockholms läns landsting. Bredvid Neo ska ett likadant hus byggas, Technology for Health (TFH), där KTH och Röda Korsets sjuksköterskeutbildning kommer att flytta in. Husen får en gemensam entré som ska främja interaktion och spontana möten mellan universiteten och Karolinska Universitetssjukhuset.

Korta fakta Neo

• Byggperiod: December 2013–december 2017.

• Inflyttning: Slutet av 2017.

• Flyttar hit: Institutionerna för biovetenskaper och näringslära (BioNut: hela verksamheten), medicin Huddinge (MedH: Lipidlab och Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM)) samt neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS: delar av klinisk geriatrik och neurogeriatrik).

• Lokalyta: Cirka 10 000–15 000 kvadratmeter.

• Antal våningsplan: Åtta.

• Arkitekt: Tengbom.