Skip to main content

Framtidens farliga smitta

Vi lever som i ett moln av virus och bakterier. Mikroorganismer muterar och blir farligare. Nya sjukdomar som Ebola och HIV uppstår och flera former av cancer har visat sig orsakas av infektioner. En viktig bok om olika smittor och hur man skyddar sig.

Balansen mellan smittämnen och vårt försvar mot dem är osäker. Nya sjukdomar som Ebola och Fågelinfluensan uppstår när virus kommer över från djurvärlden och anpassar sig till människan. Tropiska sjukdomar breder ut sig till nya områden på grund av klimatförändringar, immigration och ökat resande. Mikroorganismer muterar och blir farligare.

Forskare har upptäckt att flera former av cancer orsakas av infektioner. Det har plötsligt blivit viktigt att bekämpa dessa smittor.

Boken ger en aktuell och lättfattlig bild av detta snabbrörliga område. Mikroorganismerna och sjukdomarna tycks utvecklas nästan lika hastigt som motmedlen från gentekniken, medicinen och läkemedelsindustrin.

Människor med goda kunskaper om sjukdomar kan lättare skydda sig, är friskare och lever i medeltal längre än andra. En viktig del i boken är därför råd om hur man skyddar sig mot olika smittor. Ät aldrig råbiff söder om Smygehuk!

Fakta om boken

Bokens titel: Framtidens farliga smitta - hur kan vi skydda oss?

Författare: Britta Wahren, Patrik Wahren

ISBN 978-91-85565-08-5
Utgivningsdatum: mars 2007
Sidor: 210

Boken är slutsåld och finns inte i lager.