Forskning vid Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna gör det möjligt för en stark samverkan mellan hälso- och sjukvården, forskningen och utbildningen. En ny byggnad förstärker den nära kopplingen mellan sjukhuset och Karolinska Institutet.

Tillsammans med Karolinska Institutet är Karolinska Universitetssjukhuset ett interna­tionellt starkt centrum för klinisk och trans­lationell forskning. Den nya byggnaden är en del av projektet Nya Karolinska Solna (NKS) som planeras i nära samarbete med universi­tetet. Byggnaden ligger i direkt anslutning till Biomedicum och ett nytt konferenscentrum vid Akademiska stråket, och kommer att ge naturliga mötesplatser för forskare, studenter och kliniskt verksam personal.

Forskning och utbildning

De flesta av sjukhusets forskningslaboratorier kommer att finnas i den nya forskningsbyggnaden som utformas för att möjliggöra samverkan med hälso- och sjukvården och främja interaktion mellan olika forskargrupper. Där kommer även finnas utrymme för admi­nistration för forskare samt undervisnings-och utbildningslokaler. Genom en organiserad samverkan med universitetssjukhuset får studenterna tillgång till lärare från sjukhuset och det sjukdomspanorama som lämpar sig för utbildning. Det finns också planer på ett utbildningsplan för hjärt-lungräddning, samt ett kliniskt träningscentrum (KTC), där både personal och studenter kan få utbildning inom kliniska moment och färdigheter.

Högspecialiserad vård

Karolinska Universitetssjukhuset är en central del i en av de största satsningarna på hälso- och sjukvården någonsin i Stockholms län. Universitetssjukhuset ska bedriva den mest avancerade hälso- och sjukvården för de svårast sjuka och de svårast skadade samt grundforskning, patientnära klinisk forskning och utbildning. En ökad samverkan mellan hälso- och sjukvård, forskning och utbildning ska bidra till att nya forskningsresultat snabbare omsätts i nya behand­lingsmetoder och läkemedel för patienten. Det nya sjukhuset öppnar 2016 och nybyggnationen kommer att vara helt klar två år senare.

Korta fakta

• Byggperiod: 2012–2017.

• Inflyttning: Juni 2017.

• Byggnaden rymmer: Cyklotron, radiofarmaci, forskningslaboratorium, kliniskt träningscentrum (KTC), studentcenter, rum för

medicinsk röntgen, lokaler för administration och expeditioner med mera.

• Lokalyta: Cirka 65 900 kvadratmeter (bruttoarea). Totalt kommer den nya sjukhusanläggningen att omfatta cirka 330 000 kvadratmeter (bruttoarea).

• Antal våningsplan: Elva.

• Arkitekt: White Tengbom Team.