Skip to main content

Filmer om campus

Här finns filmer om framtida Campus Solna, administrationsbyggnaden på Karolinska Institutet och Hagströmerbiblioteket.

Campus Solna i 3D

Visionsfilm i 3D om framtida Campus Solna. Filmen återger en visionsbild över de nya byggnaderna och återspeglar inte den slutgiltiga utformningen.

Administrationsbyggnaden

Film om administrationsbyggnaden på Karolinska Institutets campus i Solna. I denna byggnad låg bland annat boktornet och fakultetsklubben Svarta Räfven.

Hagströmerbiblioteket

I det kulturmärkta Solna tingshus invid Hagaparken finns det medicinhistoriska Hagströmerbiblioteket med sina unika samlingar. Här finns bland annat förstautgåvan av Darwins "The Origin of Species", Linnés "Systema Naturae" och Freuds "Drömtydning".