Skip to main content

Familjen Einhorns stiftelse

Familjen Einhorns stiftelse har stöttat ett flertal olika projekt inom Global Hälsa.

Bland andra MiniMax-projektet som syftar till att minimera användningen av medicin men att effektivisera den medicin man använder genom bättre och snabbare diagnos på barn som drabbats av feber.

Mer information om projektet finns bara på engelska.

Även projektet "The enhanced KMC project: Assessing the feasibility and effectiveness of low cost care for preterm babies in central eastern Uganda" har fått stöd av stiftelsen.

Mer information om projektet finns bara på engelska.