Skip to main content

Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes spår

Denna första svenska handbok i EBMs grunder leder läsaren, steg för steg, genom en process som utgår från en patients sjukhistoria via informationssökning och kritisk litteraturgranskning till en behandlingsrekommendation. Till hjälp i denna process har världens mest kända detektivpar anlitats, nämligen Sherlock Holmes och Dr. John Watson.

Evidensbaserad medicin (EBM) innebär att bästa vetenskapliga underlag tillsammans med beprövad erfarenhet utnyttjas för beslut om vård av enskilda patienter.
Handboken riktar sig till såväl läkarstudenter och andra vårdstuderande, som till läkare och andra vårdgivare som redan är verksamma inom vården.

"Denna koncisa och initierade handbok i EBM är ett välkommet tillskott för att underlätta användningen av EBM i sjukvården - en utmärkt introduktion till EBM för studenter och en värdefull resurs för alla som vill praktisera en säkrare, bättre och mer kostadseffektiv sjukvård"

Jörgen Nordenström är professor i kirurgi vid Karolinska Institutet och har en mångårig erfarenhet av EBM-utbildning av läkarstudenter och av läkare under specialistutbildning.

Fakta om boken

Bokens titel: Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår

Författare: Jörgen Nordenström

Denna titel är slutsåld.

ISBN: 9789185565122
Utgivningsdatum: december 2004
Sidor: 79