Erasmus Mundus

This page in English

Erasmus Mundus är ett samarbets- och mobilitetsprogram inom högre utbildning som syftar till att lansera EU som ett "centre of excellence".

Programmet började år 2004. Nuvarande programperiod för Erasmus Mundus II är 2009-2013. Erasmus Mundus erbjuder ekonomiskt stöd till institutioner och stipendier för enskilda. Finansiering finns för:

  • Action 1 - Gemensamma master- och forskarutbildningsprogram inkl. stipendier
  • Action 2 - Partnerskap med lärosäten från "tredje land" (utomeuropeiska länder) inkl. stipendier till studenter och lärare
  • Action 3 - Europeiska samverkansprojekt för marknadsföring

Kontakt

Internationell koordinator

Johanna Diehl

Telefon: 08-524 863 84
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: johanna.diehl@ki.se

AvtalInternationelltSamverkan