Skip to main content

Dyslexi

Det är klarlagt bortom allt tvivel att det finns en ärftlig komponent i många fall av dyslexi i gener som bidrar till eller ökar sårbarheten för dyslexi.

Flera av dessa nyss okända gener har upptäckts av professor Juha Kere och hans medarbetare. I boken berättas om den nya molekylärgenetiska forskningen med fokus på några av de molekylärgenetiska upptäckter som gjorts av de båda forskargrupper vid Karolinska Institutet i Solna och Helsingfors universitet i Finland.

Boken speglar också det utbyte av kunskap som de senaste åren sker mellan forskare från olika discipliner genom fruktbara möten mellan genetik, neurovetenskap, lingvistik, psykologi och specialpedagogik, såväl på grundforskningsnivå som tillämpat.

Bilden som växer fram är att sannolikt en del av alla dyslexifall, kanske hälften, beror på specifika gener. Forskarna har hittills hittat bevis för minst nio stycken sådana gener. En annan grupp dyslexifall kan hänföras till andra faktorer, fastän det hittills varit svårt att sätta fingret på någon särskild miljöfaktor.

Boken är skriven av några av landets främsta forskare och vänder sig till dig som vill lära dig mer om medicinsk forskning vare sig du är drabbad, anhörig, arbetar inom vård och omsorg eller bara vill ta del av de senaste forskningsresultaten.

Recensioner

"Juha Kere, professor i molekylär genetik vid Karolinska institutet, öppnar dörren till den fascinerande värld som den molekylärgenetiska forskningen försöker frilägga. På ett språk som är subtilt i sin självklara enkelhet berättar han om det detektivarbete som ligger bakom identifierandet av de genvarianter som har betydelse för utveckling av dyslexi. Med Juha Kere som ciceron blir biomedicinen rafflande också för den icke medicinskt skolade läsaren. De genetiska faktorerna förklarar emellertid inte mer än hälften av fallen, så för att komplettera bilden intervjuas välkända forskare från olika discipliner liksom personer som själva har dyslexi. De olika tvärvetenskapliga perspektiven blandas elegant i en spännande cocktail och speglar därigenom områdets komplexitet. Att även intervjuerna präglas av den lätta och spänstiga språkdräkten är medicinjournalisten David Finers förtjänst. Forskningsresultaten pekar entydigt på vikten av tidig diagnos och beprövade åtgärder för att minimera dyslexins skadeverkningar. Kere lyckas utomordentligt väl med att popularisera, utan att trivialisera, angelägna forskningsfynd och i floran av böcker som handlar om dyslexi har denna en självskriven förstaplats. Inte minst registret förtjänar en eloge, det kan utmärkt väl användas som miniuppslagsbok."

Elisabeth Eliasson-Roos, BTJ

Fakta om boken

Bokens titel: Dyslexi

Författare: Juha Kere, David Finer

ISBN: 978-91-85565-09-2
Utgivningsdatum: mars 2008
Boken är slutsåld och finns inte i lager.