Skip to main content

Diabetes

Denna bok är för dig som vill veta mer om diabetes. Denna tredje upplaga är uppdaterad med senaste forskningsrön kring maten.

Hur är det att drabbas av en livslång sjukdom som diabetes, och hur blir det att leva med denna sjukdom? Om man är barn eller tonåring, om man är kvinna eller man. Nägra av de forskare och läkare som för en lång och framgångsrik forskningstradition vid Karolinska Institutet vidare ger sin syn på vad det innebär att få denna diagnos i dag. Hur man kan inrätta sig så att livet ändå kan gå vidare? De skriver om vad som händer i kroppen och hur behandlingen går till. Måste man helt förändra sin livsstil, sina matvanor? Författarna berättar också om aktuell forskning och om vika nya behandlingsmetoder som kan komma utvecklas i framtiden.

Denna titel är en del av vår serie Karolinska Institutets forskare skriver, som främst vänder sig till drabbade och deras anhöriga - men också till dem som är särskilt intresserade. Det finns böcker om: Alzheimer, Bröstcancer, Prostatacancer, Dyslexi, KOL, Multipel Skleros, Magen, Munnen, Melanom och Reumatism.

Författare

Michael Alvarsson är överläkare vid Karolinska i Solna, Kerstin Brismar är professor och överläkare vid Karolinska i Solna, Gunnel Viklund är sjuksköterska vid Astrid Lingrens Barnsjukhus där hon arbetar tillsammans med Eva Örtqvist som är läkare. Alicja Wolk är professor i nutritionsepidemologi och Claes-Göran Östensson är professor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Tillsammans har de en bred och djup kunskap om denna folksjukdom.

Fakta om boken

Bokens titel: Diabetes

Författare: Michael Alvarsson, Kerstin Brismar, Gunnel Viklund, Alicja Wolk, Eva Örtqvist, Claes-Göran Östenson

ISBN: 9789185565627
Utgivningsdatum: april 2013
Sidor: 187
Tredje utgåvan, nu med mer om mat

Dokument