Skip to main content

Corefaciliter för företag

Karolinska Institutets laboratorier, resurser och kompetenscentrum är delvis öppna för företag att använda. Tillgängligheten, regler och kostnader skiljer sig mellan olika resurser. För en komplett samanställning över vilka rersurser som står till förfogande gå till webbsidor om Core Facilities (only available in english).