Skip to main content

Christer Höög om Biomedicum

Nya samarbetsmöjligheter främjar forskningen

Idén att samla experimentell forskning under ett och samma tak, som det nu blir i Biomedicum, föddes för bara några år sedan och det har gått fort från vision till verklighet.

Christer Höög

Det är ett stort steg för forskningen vid universitetet att de institutioner som i dag sitter utspridda i upp till tio olika byggnader på campus Solna knyts till varandra rent fysiskt. Det förenklar interaktionen mellan forskare från olika institutioner och ger möjligheter till en dynamisk och kontinuerlig förändring av gruppernas sammansättning. Om någon till exempel byter inriktning är det enkelt att flytta inom huset. Det ger en väldigt kreativ atmosfär. Vi kommer också lättare att kunna interagera med klinikerna tack vare närheten till det nya sjukhuset. Detta kommer att främja både vår basforskning och vår translationella forskning.

Rent praktiskt kommer vi att kunna samutnyttja forskningsinfrastruktur på ett mer effektivt sätt än vi gör i dag. Mycket av den utrustning vi använder är dyr och kräver specialkompetens att hantera så det är en förutsättning att många får tillgång till den för att det ska löna sig ekonomiskt. Lokalerna blir dyrare men tack vare att vi kan bli effektivare genom att utnyttja våra laboratorier och dela på utrustningen kommer vi att behöva färre kvadratmeter. Vi kommer också att kunna effektivisera administrationen eftersom en och samma enhet kan ge stöd åt samtliga institutioner i byggnaden.

Vårt mål är att Biomedicum ska medföra att vi kan fördjupa och förbättra vår forskning så att vi kan bli ännu mer framgångsrika internationellt.

Det är ett stort steg för forskningen vid universitetet att de institutioner som i dag sitter utspridda i upp till tio olika byggnader på campus Solna knyts till varandra rent fysiskt.

Christer Höög är professor och prefekt vid institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB) som är en av fem institutioner som ska flytta till Biomedicum.