Centrum för klinisk utbildning vid KI, CKU-KI

CKU-KI arbetar på uppdrag av styrelsen för utbildning vid KI.

CKU-KI samarbetar med representanter från länets lärosäten och KI:s utbildningsprogram, privata vårdgivare och kommuner, sjukhusledningar, verksamhetschefer med flera.

Länkar