Centrum för klinisk utbildning - CKU

Centrums för klinisk utbildning vision är att säkerställa hög kompetens för dagens krav och handlingsberedskap för morgondagens utmaningar - hälso- och sjukvård i samverkan med universitet och högskolor.

CKU har ett övergripande ansvar för samordning och bidrar till kvalitetsutveckling av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på högskolenivå i hela länets hälso- och sjukvård.

CKU är ett centrum som består av fyra geografiska enheter med en föreståndare per enhet. CKU har också en koordinator för VFU. Länsövergripande frågor hanteras gemensamt i CKU-ledningen.

CKU samarbetar med representanter från lärosäten och utbildningsprogram, privata vårdgivare och kommuner, sjukhusledningar, verksamhetschefer med flera.

Länkar