Skip to main content

Bygginformation, bilder och broschyrer

Bygg- och störningsinformation

Vill du få information om förändringar under byggtiden vid Campus Solna? Exempelvis sprängningstider och avstängda vägar.

Kontakta Torbjorn.Albrechtsson@akademiskahus.se för att prenumerera på nyhetsbrevet Störningsinformation.

Läs mer om bygginformation på Hagastaden.se.

Bilder

Broschyrer

Campus i förändring

Bläddra i broschyren