Skip to main content

AstraZeneca

Hagströmerbiblioteket får donation

[2010-12-03] Hagströmerbiblioteket vid Karolinska Institutet får ett mycket värdefullt tillskott när bioläkemedelsbolaget AstraZeneca donerar den innehållsrika så kallade Berzeliussamlingen.

Berzeliussamlingen består av cirka 3 000 verk av svenska storheter inom farmaci, kemi och medicin, som Carl Wilhelm Scheele, Torbern Bergman och Jacob Berzelius. Många av böckerna är rariteter från 1700- och 1800-talen, bland annat Carl Wilhelm Scheeles eget exemplar av den svenska farmakopén från 1775.

- Berzeliussamlingen står för en vetenskaplig tradition och har därmed fyllt en viktig roll för AstraZeneca. Nu är vi glada över att Hagströmerbiblioteket vid Karolinska Institutet fortsätter förvalta denna unika samling vetenskapshistoria. Jacob Berzelius var professor vid Karolinska Institutet i 25 år i början av 1800-talet, och det faktum att Karolinska Institutet fyller 200 år i år ger en extra dimension till det hela, säger Anders Ekblom, forskningschef vid AstraZeneca.

Harriet Wallberg-Henriksson, rektor vid Karolinska Institutet, kommenterar gåvan:

- Berzeliussamlingen är en kulturskatt och en av landets främsta källor till vetenskapliga framsteg och upptäckter inom naturvetenskapen de senaste 300 åren. AstraZenecas donation ger Karolinska Institutet en internationellt sett mycket värdefull samling av kemi-, brunns- och medicinhistoria vilket ger ett historiskt band till den forskning som pågår här och nu.

Om Hagströmerbiblioteket

Hagströmerbiblioteket, uppkallat efter Karolinska Institutets första rektor Anders Johan Hagströmer, bildades 1997 för att ta hand om de värdefulla samlingarna vid Karolinska Institutet och Svenska Läkaresällskapets bibliotek. Biblioteket har en av världens finaste medicinhistoriska boksamlingar. Hagströmerbiblioteket verkar för att tillgängliggöra samlingarna för såväl forskare som allmänhet. Ett virtuellt medicinhistoriskt bokmuseum, Bibliotheca Systema Naturae, som presenterar ett urval av samlingen har påbörjats på Hagströmerbilbiotekets hemsida.

Hagströmerbiblioteket

Nya forskningssamarbeten om smärta och Alzheimers

[2010-09-21] AstraZeneca och Karolinska Institutet har ingått två nya avtal om forskning kring kronisk smärta och Alzheimers sjukdom. AstraZeneca finansierar totalt fem nya forskartjänster på Karolinska Institutet under tre år.

- Vi är väldigt glada att vi just i år, under universitetets 200-årsjubileum, nått denna överenskommelse som förstärker våra forskningsresurser. Det innebär att vi kan fördjupa vår innovativa forskning tillsammans med AstraZeneca vars kunskap inom dessa områden är unik, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor.

Ny smärtforskning inleds

Kronisk smärta, framför allt orsakad av artros eller ledsvikt, hör till de vanligaste och mest svårbehandlade smärttillstånden. Behovet av nya behandlingsformer är mycket stort. Det nya avtalet innebär att AstraZeneca finansierar tre nya tjänster på Karolinska Institutet utöver existerande forskartjänster. Därmed kan ny smärtforskning påbörjas samtidigt som planerna på en nystart för Centrum för smärtforskning kan förverkligas.

De här forskartjänsterna är inriktade på så kallad translationell forskning, en viktig och snabbt växande forskningsstrategi för att hitta nya, effektiva terapier. Strategin innebär att resultat från grundforskningen översätts till effekter på människa varefter den nya kunskapen kopplas tillbaka till grundforskningen.

Alzheimersforskning förstärks

Två ytterligare forskartjänster är avsedda för att utveckla forskningsmetoder kring Alzheimers sjukdom med hjälp av en ny bildutrustning för Positronemissiontomografi (PET) på smådjur. Forskare vid Karolinska Institutet och AstraZeneca har sedan fyra år tillbaka bedrivit en omfattande forskning kring PET-studier av Alzheimers sjukdom på människa. Genom att utvidga användningen av PET-tekniken förbättras nu möjligheterna att nå bättre och snabbare resultat.

MicroPET är en avbildningsteknik för smådjur som bland annat gör det möjligt att spåra läkemedel i kroppen, i detta fall hjärnan. Eftersom metoden är icke-kirurgisk innebär det att färre försöksdjur krävs jämfört med mer traditionella undersökningsmetoder.

- Både Alzheimers och de kroniska smärtsjukdomarna orsakar mycket lidande men det saknas idag bra behandlingar. Vår strategi är att samarbeta med de institut som bedriver världsledande forskning. Karolinska Institutet är ett väldigt framgångsrikt universitet inom de områden vi har valt att samarbeta kring. Tillsammans kan vi bryta helt ny mark vad gäller dessa sjukdomar, säger Christer Köhler, forskningschef för neurovetenskap och smärta, AstraZeneca.