Anders Hamsten och Karin Dahlman-Wright om ett campus i förändring

Anders Hamsten, rektor vid Karolinska Institutet och Karin Dahlman-Wright, vicedekan för infrastruktur talar om ett campus i förändring.

Ett campus i förändring ska tillsammans med Strategi 2018 bidra till att Karolinska Institutet utnyttjar sin fulla potential.

I de campusmiljöer som för närvarande växer fram i Solna och Huddinge läggs grun­den för att vi ska uppnå de övergripande målen i Strategi 2018. Nu fogas våra kärnverk­samheter utbildning och forskning samman på ett nytt sätt. Universitetet får också större möjligheter att samverka med det omgivande samhället så att upptäckter leder till innovationer och snabbt kommer till nytta.

Framtidens campus ger medarbetare och studenter, universitetets enskilt viktigaste tillgångar, bästa tänkbara förutsättningar att arbeta och utvecklas. Vi skapar inbjudande miljöer med målet att attrahera de allra bästa krafterna i en global konkurrens. Genom att utveckla våra campusområden bygger vi infrastrukturen för framtidens Karolinska Institutet – en infrastruktur som möjliggör nyrekryteringar och internationellt ledande forskning och utbildning. De framtida miljö­erna kommer att bli plattformar för storskalig och gränsöverskridande forskning.

Ett campus i förändring ger Karolinska Institutet nya arenor för forskning, utbildning och samverkan, vilket hjälper oss att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa.

Anders Hamsten och Karin Dahlman-Wright. Foto: Stefan Zimmerman.

Anders Hamsten, rektor

Karin Dahlman-Wright, vicedekan för infrastruktur

Länkar

Campus