Skip to main content

Alumn Christina Lilliehöök

Hur kan man fördjupa sig i spännande forskning utan att själv arbeta som forskare? Christina Lilliehöök har hittat lösningen – sedan 2007 arbetar hon som redaktör vid högstatustidskriften Cell Stem Cell i Boston, USA.

Christina_Liliehöök_alumn

Intresset för forskning startade redan när Christina Lilliehöök pluggade farmakologi och neurovetenskap på KI i mitten av 1990- talet och hon påbörjade en doktorandutbildning i neurovetenskap under handledning av forskaren Krister Nordstedt vid KI. När han efter en kortare tid fick ett nytt jobb i Schweiz hjälpte han Christina, som nu träffat en amerikansk pojkvän, att istället få en doktorandplats i USA. Så kom det sig att hon hamnade på Manhattan i New York där hon lade fram en avhandling vid Mount Sinai School of Medicine och genomförde en post-doc vid Rochester University. Men mot slutet av 00-talet hårdnade det ekonomiska läget i USA.

- Då började anslagsgivare fokusera mer på kliniskt tillämpade projekt. Mitt projekt befann sig på en mycket basal grundforskningsnivå och fick svårt att få finansiering.

I samband med att Cell Press startade den nya tidskriften Cell Stem Cell fick hon jobbet som Scientific Editor och det var ett lyckokast.

- Jag har arbetat i sex år och jag hoppas att jag är kvar i minst ytterligare sex, säger Christina Lilliehöök.

Jobbet kräver ett stort mått av noggrannhet, under en månad hinner hon läsa och bedöma ungefär fyrtio manus. Totalt skickas runt 800 manus in till tidskriften per år men bara 10-15 procent publiceras. Resten refuseras, antingen direkt eller efter att referenter läst och bedömt arbetet. Som redaktör har Christina Lilliehöök därför tvingats vänja sig vid att säga nej ofta.

- Det är tyvarr en del av jobbet. Men aven om vi inte kan publicera alla artiklar vi får in vill jag gärna tro att vi på flera nivåer inför kvalitet i forskningen genom vårt arbete, säger Christina Lilliehöök.

Till arbetsuppgifterna hör också att följa pågående forskning och ha koll på lämpliga referenter inom området genom att göra besök på universitet och delta i konferenser. Att följa litteraturen i andra tidskrifter och kommunicera forskningen i press och sociala medier ingår också i jobbet. Det viktigaste kriteriet för att bli publicerad i en Cell Press-tidskrift är att man har något vetenskapligt nytt att berätta. Hennes tips till forskare som vill publicera i tidskriften liknar därför de klassiska journalistknepen för att få fram ett budskap.

- Lyft fram nyheten. Och var kortfattad och tydlig.