Skip to main content

Akademiska koordinatorer

En akademisk koordinator verkar för att främja KI:s verksamheter vid universitet och institut i olika länder och regioner. Uppdraget innefattar verksamhet gällande utbildning, forskning samt forskarutbildning och kan innebära:

  • Att verka för nya nätverk och kontakter inom regionen/aktuell institution
  • Att vara uppdaterad om pågående samarbeten och finna synergier mellan dessa samt hålla kontakt med aktiva KI-forskare verksamma i respektive land/region
  • Att verka för rekrytering av studenter från aktuell region till KI:s masterutbildningar samt till KI:s utbildning på forskarnivå

De akademiska koordinatorerna utses av strategiskt råd för internationella frågor eller någon av kommittéerna.

Brasilien

Professor

Martin Schalling

Telefon: 08-517 744 81
E-post: Martin.Schalling@ki.se

Kina

Forskare

Nailin Li

E-post: Nailin.Li@ki.se

Lokal koordinator i Kina:

Anknuten

Luni Chen

E-post: luni.chen@ki.se

Indien

Professor

Cecilia Stålsby Lundborg

Telefon: 08-524 833 66
E-post: Cecilia.Stalsby.Lundborg@ki.se

USA

National Institutes of Health, NIH

Forskare

André Fisahn

Telefon: 08-524 873 54
Enhet: Fisahn
E-post: Andre.Fisahn@ki.se

Mayo Clinic och University of Minnesota

Professor

Martin Schalling

Telefon: 08-517 744 81
E-post: Martin.Schalling@ki.se

Rockefeller University

Professor/specialistläkare

Per Svenningsson

E-post: Per.Svenningsson@ki.se