AIK och KI i jämställdhetsprojekt

Karolinska Institutet och AIK fotboll har initierat ett jämställdhetprojekt som är finansierat av Delegationen för jämställdhet i högskolan. Projektet heter "Spelar roll"- fotboll och utbildning i samverkan och projektledare är Sofia B. Karlsson, som är sociolog och själv har idrottsbakgrund.

Syftet med projektet är att försöka förstå mekanismerna bakom könsbundna utbildningsval, främst till vård- och medicinutbildningar, och på lång sikt minska den könsmässiga snedrekryteringen på Karolinska Institutet genom att öka intresset för vård- och medicinutbildningar hos unga män. Som bakgrund kan nämnas att alla KIs utbildningar har en skev könsfördelning där kvinnor är i majoritet på alla utbildningar.

Unga kvinnor väljer i högre grad än tidigare traditionellt manliga utbildningar som teknik och på läkarprogrammet på KI, där tidigare män dominerade, går det numera 57 procent kvinnor. En av frågeställningarna i projektet är varför inte unga män idag har börjat välja traditionellt kvinnliga utbildningar i allmänhet och vård- och medicinutbildningar i synnerhet? Handlar det bara om lön eller har det att göra med normer, status och identitet?

Inom projektet "Spelar roll" har en bok tagits fram som rör manlighet, fotboll och utbildningsval och som bygger på intervjuer och diskussioner med spelare i JA Tipselit (juniorallsvenskan).

Kontakt

Lägg till kontaktkort när det går att göra: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=3420&a=100791&l=sv

Länkar

Projekt