5 700 glasskivor runt en spektakulär aula

Hur många ton glas består aulans fasad av, hur många man behövs det för att få upp fasaden och kommer glasen att krossas vid framtida sprängningsarbeten? Projektledare Hayar Gohary från Akademiska Hus berättar hur det ligger till.

Aula Medica

Hej Hayar Gohary, berätta om aulans glasfasad!

Fasaden består av en limträkonstruktion och själva glasfasaden. Den totala längden limträ i fasadkonstruktionen är cirka 15 kilometer. Fasaden i sig är ungefär 6 000 kvadratmeter och utgörs av 60 ton glas, med totalt cirka 5 700 glasskivor. Glasskivorna har en variation av sex olika kulörer för att trianguleringen ska framhävas bättre.

Hur gjorde ni rent praktiskt för att få upp glaset?

Glasskivorna lyftes upp på respektive våningsplan och ställning via lyft för att sedan monteras för hand. Totalt jobbade cirka 20 personer med att få fasaden på plats. Byggställningen togs ned varefter glaset monterades och i september 2012 var glasfasaden helt klar.

Vad finns det för fördelar med en glasfasad?

Hayar Gohary

Glasfasader ska i likhet med andra fasader uppfylla estetiska och tekniska krav som ställs som bland annat täthet, energi, ljud och dagsljus. Glastekniken utvecklas och i detta projekt har högt ställda tekniska krav legat till grund för val av tekniken bakom glasfasaden. Vi ser i dagsläget att byggnaden uppfyller energikrav enligt så kallad Green Building, och klassning enligt miljöbyggnad utreds.

Kommer glaset att stå pall för kommande sprängningsarbeten?

Absolut. Innan några sprängningsarbeten utförs görs en riskanalys. Sprängningsarbetena anpassas sedan till rekommendationerna i riskanalysen.

Hur gör man egentligen när man ska putsa allt glas?

Principen för fasadrengöring är att fasadens utsida tvättas från en lift. Foajén är den mest komplicerade delen, här kommer en skena att monteras i taket som går både utmed fasaden och längs med invändiga glaspartier mot kontor och andra rum. Övriga ytor nås från en lätt ställning som monteras upp efter behov.

Länkar

Campus