NyheterForskning

Vetenskapsrådet beviljar fem KI-forskare rådsprofessur

Publicerat 2017-12-07 11:26. Uppdaterat 2017-12-08 11:18This page in English
Rådsprofessorer 2017
Henrik Ehrsson, Abdel El Manira, Ulf Eriksson, Gunilla Karlsson Hedestam och Rickard Sandberg.Henrik Ehrsson, Abdel El Manira, Ulf Eriksson, Gunilla Karlsson Hedestam and Rickard Sandberg, 

Fem forskare vid Karolinska Institutet beviljas bidrag av Vetenskapsrådet inom rådsprofessorprogrammet på cirka 3,5-5 miljoner kronor var årligen under tio år. Totalt beviljas tio forskare i Sverige närmare en halv miljard i anslag.

Målet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig forskning med stor potential och stort risktagande.

De fem rådsprofessorerna från Karolinska Institutet

Henrik Ehrsson, professor i kognitiv neurovetenskap vid institutionen för neurovetenskap.

Projekttitel: Jagupplevelse: experimentella studier och biopsykologiska processer

 

 

Abdel El Manira, professor i neurovetenskap vid institutionen för neurovetenskap.

Projekttitel: Organisationen av neuronala nätverk som styr motoriska rörelser

 

 

 

Ulf Eriksson, professor i vaskulär biokemi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.

Projekttitel: Studier av vaskulära sjukdomar och underliggande mekanismer

 

 

 

Gunilla Karlsson Hedestam, professor i vaccinforskning vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.

Projekttitel: Genetiska studier av antikroppsdiversitet

 

 

 

 

Rickard Sandberg, professor i molekylär genetik vid institutionen för cell- och molekylärbiologi.

Projekttitel: Förstå genreglering genom massiv parallell genomisk analys av enskilda celler

 

 

Länkar

Anslag