NyheterForskning

Växtsubstanser mot cancer granskas av internationellt forskarnätverk

Publicerat 2015-11-18 13:12. Uppdaterat 2015-11-18 13:34

Giftfria kombinationer av kemiska ämnen från växter kan vara nyckeln till att stoppa obotliga och återfallande cancersjukdomar. Det är slutsatsen av en omfattande metastudie genomförd av ett internationellt forskarnätverk, där forskare från Karolinska Institutet ingått. Resultaten publiceras nu i tidskriften Seminars in Cancer Biology.

Dagens behandlingar fungerar mer eller mindre väl på vissa cancerformer, medan stora problem kvarstår med resistens och återfall. Dessutom är många av de nya läkemedlen extremt dyra, starkt toxiska och ineffektiva mot sällsynta diagnoser.  Ett nätverk av 180 forskare från 22 länder antog en därför en utmaning från den kanadensiska organisationen Getting to know cancer att genomföra en genomlysning av studier om växtsubstansers effekter.

Ett av de multidiciplinära team som ingått i satsningen har letts av Lasse Jensen, kärlforskare vid Linköpings universitet och Karolinska Institutet. Forskarna gick igenom omkring 500 vetenskapliga arbeten med inriktning på blodkärlstillväxt. Denna process som också kallas angiogenes krävs för att en tumör ska kunna växa och sprida dottertumörer.

– Vi radade upp tio saker som påverkar tumörens blodkärlstillväxt och patologisk funktion. Själv fokuserade jag på fysiologiska fenomen som migration av endotelceller, syrebrist, inflammation och bristande lymfkärlsfunktion, säger Lasse Jensen.

Curcumin i gurkmeja

Teamet identifierade mer än 100 växtbaserade substanser som visat effekt på de utvalda måltavlorna. Sedan utvärderades de med hänsyn till läkemedelspotential, låg toxicitet och interaktion med andra substanser. Resultaten har sedan jämförts med traditionell kemoterapi. Exempel på växtbaserade kemikalier som studerats i projektet är resveratol i vindruvor, genistein i soja och curcumin i gurkmeja.

Lasse Jensen hoppas att lärdomarna från studien ska ge forskningen om växtbaserad terapi högre status och uppmuntra till nya projekt och kliniska prövningar. Många frågor är dock ännu obesvarade och det krävs omfattande djurförsök innan behandlingen kan prövas på människor.

Arbetet har finansierats med anslag från bland annat Svenska sällskapet för medicinsk forsning, Gösta Fraenckels stiftelse för medicinsk forskning, Åke Wibergs stiftelse, Ollie och Elof Ericssons stiftelse, Vetenskapsrådet, EU:s sjunde ramprogram och amerikanska NIH.

 

 

Publikation

Broad targeting of angiogenesis for cancer prevention and therapy
Z. Wang, C. Dabrosin, X. Yin, M. M. Fuster, A. Arreola, W. K. Rathmell, D. Generali, G. P. Nagaraju, B. El-Rayes, D. Ribatti, Y. C. Chen, K. Honoki, H. Fujii, A. G. Georgakilas, S. Nowsheen, A. Amedei, E. Niccolai, A. Amin, S. S. Ashraf, B. Helferich, X. Yang, G. Guha, D. Bhakta, M. R. Ciriolo, K. Aquilano, S. Chen, D. Halicka, S. I. Mohammed, A. S. Azmi, A. Bilsland, W. N. Keith, L. D. Jensen.
Seminars in Cancer Biology, November 18, 2015, doi:10.1016/j.semcancer.2015.01.001

Cancer och onkologiIntegrativ medicin