Unikt innovationssystem i fokus när KI presenteras på BIO 2008

Publicerat 2008-06-17 00:00. Uppdaterat 2013-11-26 10:22

[Pressmeddelande 2008-06-17] Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson deltar i världens största konferens för aktörer inom bioteknikmarknaden, BIO 2008, som i år äger rum i San Diego. Hon kommer att prata om Sveriges väg till framgång inom medicinsk forskning och innovation.

- Ett modernt universitet ska stå mitt i samhället och medverka till att kunskap och nytänkande kommer alla människor till nytta. Det system för kommersialisering av vetenskapliga upptäckter som vi har skapat på Karolinska Institutet är unikt i världen och syftar till just detta, att föra ut forskningen så den kommer till praktiskt användning inom hälso- sjukvården, säger rektor Harriet Wallberg-Henriksson.

Karolinska Institutets innovationssystem för kommersialisering av medicinska upptäckter bygger på att i ett mycket tidigt skede gå in med finansiering och affärsutvecklingskompetens för att bygga upp företag runt ny forskning. På så sätt kan lovande idéer fångas upp snabbare och billigare än vad traditionella läkemedelsbolag kan göra.

På bara några år har Karolinska Institutets innovationssystem skapat ett fyrtiotal nya företag med medicinsk inriktning. Totalt har ett riskkapital på omkring 850 miljoner kronor (90 miljoner euro) samlats in till bolagsutveckling inom bioteknikområdet och 900 uppfinningar har granskats. Efter endast fyra år har fyra företag, Dilafor, Calabar, Oncopeptides och Umecrine-Mood, påbörjat fas II-studier och tre företag, Avaris, IPAB och Spectracure, har inlett fas I-studier. Ett företag, CogMed, har lanserat en IT-baserad produkt på marknaden för behandling av ADHD.

- Som nästa steg i utvecklingen av vårt innovationssystem bygger vi Karolinska Institutet Science Park, där nystartade bioteknikföretag ska erbjudas lokaler med toppmodern infrastruktur. Lokalerna beräknas stå färdiga hösten 2009, berättar Harriet Wallberg-Henriksson.

Fakta

Enligt det svenska lärarundantaget är högskolelärare och akademiska forskare ägare till de patenterbara resultat som den forskning de bedriver vid högskolan genererar. Forskaren bestämmer således själv hur resultaten ska kommersialiseras.

Svenska universitet får enligt lag inte ta egna ekonomiska risker. Därför bildade Karolinska Institutet 1995 ett bolag för kommersiell verksamhet, nu utvecklat till Karolinska Institutet Holding AB med dotterbolag. Inom holdingbolaget ryms alla delar som bildar den stegvisa process som behövs för att affärsmässigt utveckla projekt till bärkraftiga bolag. Det gäller utvärdering av idéer, patentering och inkubatorverksamhet. Här finns också bolag som sysslar med uppdragsutbildning och ett bokförlag specialiserat på populärvetenskapliga böcker om de stora folksjukdomarna - skrivna av forskare vid Karolinska Institutet.

Karolinska Development AB (publ) är den enhet inom Karolinska Institutets innovationssystem som ska driva på den kommersiella utvecklingen av framtida medicinska produkter. Tanken är att säkerställa en betydligt snabbare avkastning på ett tidigt stadium inom life science, jämfört med konventionella riskkapitalinvesteringar, samtidigt som utvecklingskostnaderna sänks och fler efterfrågade produkter kan nå marknaden. Förutom riskkapital tillhandahåller Karolinska Development även rådgivning inom juridik, kommunikation, redovisning och projektledning som en del av verksamheten. Här är Karolinska Institutet Holding AB den största aktieägaren, vilket tryggar de framtida rättigheterna. Karolinska Development AB (publ) är tänkt att noteras på börsen i framtiden.

För mer information, kontakta: