Tre KI-professorer i VR:s ämnesråd för medicin och hälsa

Publicerat 2015-12-22 10:48. Uppdaterat 2015-12-22 10:53

I december utsågs de forskarvalda ledamöterna till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 20162018. Till ämnesrådet för medicin och hälsa utsågs tre forskare vid Karolinska Institutet.

Ledamöter ämnesrådet för medicin och hälsa, omval: professor Birgitta Henriques Normark KI, nyval: professor Katarina Le Blanc och professor Mats Wahlgren, KI.

Läs mer på Vetenskapsrådets webbplats.

Organisation