Thomas Helleday invald i EMBO

Publicerat 2015-05-20 16:33. Uppdaterat 2015-12-01 13:38

Som ende forskare verksam i Sverige av totalt 58 har professor Thomas Helleday valts in som ny medlem i EMBO 2015.

EMBO – the European Molecular Biology Organization – är en mycket högt ansedd europeisk organisation som främjar kvalitet i forskning inom life science. Fler än 1700 ledande forskare är hittills invalda, av dessa är 50 svenskar, varav 24 vid Karolinska Institutet.

Läs pressmeddelandet från EMBO 

InternationelltUtmärkelse