NyheterForskning

Swetox får 13 miljoner för kemikalietester utan djurförsök

Publicerat 2015-10-14 10:21. Uppdaterat 2015-10-14 10:25

I ett internationellt program kallat EU-ToxRisk satsar EU-kommissionen stort på utveckling av alternativ till djurförsök. Försök ska ske på celler och resultaten kombineras med stora mängder redan insamlade befintliga data. Syftet är att utforma beräkningsmodeller som sedan testas. Det slutliga målet är att kunna leverera trovärdiga, djurfria risk- och säkerhetsbedömningar av kemikalier.

Inom sitt ramprogram för forskning, Horizon 2020, har EU-kommissionen anslagit totalt 30 miljoner euro, cirka 280 miljoner kronor, till EU-ToxRisk. Projektet ska pågå i sex år och sammanlagt är det 39 deltagande universitet, företag, myndigheter och organisationer från Europa och USA som får dela på pengarna.

Swetox, som är ett konsortium för toxikologiska vetenskaper med elva ingående svenska universitet, är svensk part i projektet och kommer att få motsvarande 13 miljoner kronor av de beviljade medlen. Forskningen inom EU-ToxRisk kommer att ske vid Swetoxsamarbetets nav i Södertälje, som samtidigt är Karolinska Institutets enhet för toxikologiska vetenskaper, samt vid Stockholms universitet och Linköpings universitet.

Läs mer om Swetox
Läs mer om EU-ToxRisk
 

DjurförsökKemiToxikologi