NyheterForskning

Sten Eirik W Jacobsen får Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2015

Publicerat 2016-03-14 13:22. Uppdaterat 2016-03-17 13:11

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Sten Eirik Waelgaard Jacobsen, Karolinska Institutet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2015.

Sten Eirik Waelgaard Jacobsen erhåller professuren ”för sina banbrytande studier av blodcellers normala utmognad och canceromvandling”. Professuren, som är finansierad av Torsten Söderbergs Stiftelse, ska främja internationellt ledande forskning inom medicin på heltid i fem år vid en svensk medicinsk fakultet. Anslaget uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor.

Läs mer på Torsten Söderbergs stiftelses webbplats.

ProfessorUtmärkelse