NyheterPå campus

Sommarforskarskola firade 30 år med tidigare studenter

Publicerat 2015-06-15 11:26. Uppdaterat 2015-09-07 16:22
Sommarforskarskolan 30-årsjubileum

I 30 år har gymnasieelever kunnat ägna en sommar åt forskning, genom Karolinska Institutets biomedicinska sommarforskarskola. Det firades med ett jubileumssymposium för och med skolans tidigare studenter.

Den 8 juni firade Karolinska Institutets biomedicinska sommarforskarskola 30 år med ett jubileumssymposium.

I 30 år har gymnasieelever kunnat ägna en sommar åt forskning, genom Karolinska Institutets biomedicinska sommarforskarskola. Det firades med ett jubileumssymposium för och med skolans tidigare studenter.

– Sommarforskarskolan har haft stor betydelse för Karolinska Institutets verksamhet. Den har hjälpt oss att attrahera kreativa och begåvade studenter till våra grund- och forskarutbildningar. Här i dag finns personer som har gjort lång karriär inom KI med forskarskolan som start, säger Anders Hamsten, Karolinska Institutets rektor.

Med de orden välkomnade han åhörarna till det jubileumssymposium som hölls vid Nobel Forum för att fira att sommarforskarskolan med biomedicinsk inriktning fyller 30 år.

Deltar i forskningsprojekt

Skolan vänder sig till elever som går andra eller tredje året på gymnasieskolans naturvetenskapliga eller tekniska program. Under sju sommarveckor får studenterna aktivt delta i ett pågående forskningsprojekt vid någon av KIs institutioner. Skolan anordnar även föreläsningar, studiebesök och sociala kvällsaktiviteter. De senaste omgångarna har närmare 100 elever sökt de 20 årliga platserna.

Eva Wikström JonssonVid jubileumssymposiet presenterade inbjudna talare och tidigare studenter sitt nuvarande arbete och vägen dit. En av huvudtalarna var Eva Wikström Jonsson, överläkare och docent vid institutionen för medicin i Solna, som gick skolan startåret 1985. Hennes sommarforskningsprojekt om astma blev oplanerat starten på hennes framtida karriär.

– Jag hade tänkt läsa partikelfysik, men det var så roligt och trevlig gemenskap i gruppen på KI att jag blev kvar. Jag började läkarutbildningen med forskningsinriktning och sommarprojektet blev till min avhandling, säger hon.

Därefter har hennes forskning hela tiden haft koppling till astma och luftvägsfarmakologi.

Inspirerar till fortsatt forskning

Amanda DemirJubileumssymposiet lockade ungefär 90 tidigare sommarstudenter, däribland Amanda Demir som gick skolan 2013.

– Den är ett jättebra sätt för ungdomar att komma in i forskningsvärlden, speciellt för dem som inte har kontakter där. Jag blev inspirerad att forska, men också medveten om att forskare är ett osäkert yrke. Nu läser jag till läkare på KI, säger hon.

Amanda Demir är nöjd med symposiet och konstaterar att det är roligt att träffa elever från andra omgångar av forskarskolan och höra om deras projekt. Hon får medhåll av Birgitta Gatenholm, som gick sommaren 2003 och nu är ST-läkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset och forskar om artros.

– Det är roligt att vara här, spännande att lyssna på föreläsningarna. Sommarforskarskolan var jättekul tyckte jag – inspirerande och ett inträde till forskning, säger hon.

Spelar viktig roll visar utvärdering

Syftet med sommarforskarskolan är att främja intresset för biomedicinsk högskoleutbildning och forskning, och nyligen genomfördes en utvärdering för att se om skolan har bidragit till fortsatta studier på grund- och forskarutbildning vid KI.

Resultaten visar att 39 procent av sommarforskarskolans studenter tog en grundexamen vid KI. 42 procent av sommarforskarstudenterna som påbörjade en grundutbildning på KI började doktorera här, och av sommarforskarstudenterna som började läkarprogrammet antogs 47 procent till forskningsintroducerande kurs eller läkarutbildning med forskningsinriktning. 

Gerald McInerneyResultaten är höga, anser sommarforskarskolans studierektor, Gerald McInerney, som genomfört undersökningarna tillsammans med läkarstudenten Angelica Joelsson. Gerald McInerney konstaterar att resultaten kan påverkas av att ansökningsprocessen till skolan selekterar elever som redan är intresserade av forskning, men tycker ändå att slutsatsen är tydlig.

– Sommarforskarskolan spelar en viktig roll och inspirerar studenter att fortsätta till forskning. Den är en utmärkt rekryteringsgrund för studenter och forskare till KI, säger han.

Text: Sara Nilsson

Foto: Erik Cronberg

 

”Sommarforskarskolan fick mig att ändra mig”

Alvin BrodinAlvin Brodin, student på läkarprogrammet på KI, gick sommarforskarskolan 2011.

– Sommarforskarskolan var jättebra! I gymnasiet hade jag ingen aning om vad forskning var – en kompis som hade gått skolan tipsade mig att söka. Det var jätteroligt att hamna i en forskargrupp och få forska på riktigt.

Då var jag var helt inne på att läsa fysik, men sommarforskarskolan fick mig att ändra mig. Nu läser jag på läkarprogrammet och forskar på institutionen för neurovetenskap.

– Den här dagen är bra. Det är kul att få höra vad alla har gjort efter sommarforskarskolan.

 

Läs mer om sommarforskarskola för gymnasieelever på ki.se.

 

CampusForskarskolaStudent