NyheterUtbildning

Psykoterapeutexamen får betyget mycket hög kvalitet

Publicerat 2014-10-01 10:05. Uppdaterat 2014-10-01 10:07

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, ger psykoterapeutexamen vid Karolinska Institutet det samlade omdömet mycket hög kvalitet i utvärderingen av landets utbildningar. Samtidigt får magisterexamen i psykoterapi och magisterexamen i medicinsk pedagogik betyget hög kvalitet.

- Psykoterapeutprogrammet har arbetat mycket hårt med att uppnå lärandemålen för utbildningen. Det är mycket glädjande att ansträngningarna nu visar resultat när Universitetskanslerämbetet gjort sin utvärdering, säger Jan-Olov Höög, dekanus for utbildning vid Karolinska Institutet.Jan-Olov Höög, dekanus för utbildning. Foto: Pernilla Pettersson

Av de 13 psykoterapeututbildningarna i landet som utvärderats får sju omdömet bristande kvalitet. Det är bara utbildningarna i Uppsala och vid Karolinska Institutet som får omdömet mycket hög kvalitet. Psykoterapeutstudenterna vid KI erhåller också en magisterexamen, vilket KI-studenterna är ensamma i Sverige om att få. Magisterexamen ges omdömet hög kvalitet i UKÄ:s utvärdering.

Idag presenterades även utvärderingen av magisterprogrammet i medicinsk pedagogik, där utbildningen vid Karolinska Institutet fick betyget hög kvalitet.

- Det är ett bra resultat, säger Jan-Olov Höög. Programmet är nystartat och hittills har bara ett mindre antal studenter tagit examen. Programmet håller också på att utvecklas för att kvaliteten ska höjas ytterligare.

UKÄ:s utvärdering av pedagogiska utbildningar

UKÄ:s utvädering av psykoterapeutexamen och magisterexamen

PsykoterapeutprogrammetPsykoterapiUtbildningsprogramUtvärdering